Kategori: Tıbbi Testler

 1. Kandaki İnsülin: MedlinePlus Laboratuvar Testi

  Kandaki insülin

  Bu test kandaki insülin seviyesini ölçer. İnsülin, vücudun ana enerji kaynağı olan glikoz (kan şekeri) ile çalışan bir hormondur. Çok fazla veya çok az insüline sahip olmak, glikoz seviyelerini etkileyebilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin....
 2. Retikülosit Sayısı: MedlinePlus Laboratuvar Testi

  Retikülosit sayısı

  Bu sayı, kandaki retikülosit sayısını ölçer. Retikülositler, hala gelişmekte olan kırmızı kan hücreleridir. Kemik iliğinde üretilirler ve kan dolaşımına gönderilirler. Çok yüksek veya düşük bir sayı, anemi veya diğer sağlık sorunlarına işaret edebilir. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin....
 3. 17-Hidroksiprogesteron: MedlinePlus Laboratuvar Testi

  17-hidroksiprogesteron

  Bu test kandaki 17-hidroksiprogesteron (17-OHP) miktarını ölçer. Yüksek seviyeler, adrenal bezin genetik bir hastalığı olan konjenital adrenal hiperplazinin bir işaretidir. Test genellikle yenidoğan taramasının bir parçası olarak yapılır. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin....
 4. Kreatinin Testi: MedlinePlus Laboratuvar Testi

  kreatinin testi

  Kreatinin, kaslar tarafından üretilen bir atık üründür. Bu test kandaki veya idrardaki kreatinin düzeylerini ölçer. Anormal seviyeler böbrek hastalığının bir işareti olabilir. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin....
 5. MCV Kan Testi: MedlinePlus Laboratuvar Testi

  MCV kan testi

  Bu test kırmızı kan hücrelerinin boyutunu ölçer. Çok küçük veya büyüklerse, bu bir kan bozukluğu anlamına gelebilir....
 6. ALT Kan Testi: MedlinePlus Laboratuvar Testi

  ALT kan testi

  ALT kan testi, karaciğer bozukluklarını teşhis etmek için kullanılır. ALT enzimi, karaciğer hasar gördüğünde kana salınır....
 7. Kompleman Analizi: MedlinePlus Laboratuvar Testi

  Kompleman analizi

  Kompleman testi, kandaki kompleman proteinlerinin miktarını veya aktivitesini ölçer. Tamamlayıcı proteinler, bağışıklık sisteminin hastalığa neden olan yabancı maddelerle savaşmasına yardımcı olan tamamlayıcı sistemin bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin....
 8. Elektrokardiyogram: MedlinePlus Laboratuvar Testi

  Elektrokardiyogram

  Elektrokardiyogram (EKG), kalbin elektriksel aktivitesini ölçen bir testtir. Anormal bir EKG, kalp hastalığı veya hasarının bir işareti olabilir. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin....
 9. CD4 Lenfosit Sayısı: MedlinePlus Laboratuvar Testi

  CD4 lenfosit sayısı

  Bir CD4 sayımı, kandaki CD4 hücrelerinin sayısını ölçer. HIV enfeksiyonu olan kişilerde bağışıklık sisteminin işleyişini izlemek için kullanılır. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin....
 10. Natriüretik Peptit Testleri (BNP, NT-proBNP): MedlinePlus Laboratuvar Testi

  Natriüretik peptit testleri (BNP, NT-proBNP)

  Natriüretik peptit testleri, kandaki BNP veya NT-proBNP düzeylerini ölçer. BNP ve NT-proBNP, kalp tarafından üretilen maddelerdir. Bu maddelerden herhangi birinin kandaki yüksek seviyeleri kalp yetmezliğinin bir işareti olabilir. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin....
 11. Nitrit İdrar Testi: MedlinePlus Laboratuvar Testi

  Nitrit idrar testi

  İdrar nitrit testi, idrardaki farklı maddeleri ölçen bir idrar tahlilinin parçasıdır. Nitritlerin varlığı bir enfeksiyona işaret edebilir....
 12. Tümör belirteç testi AFP (alfa-fetoprotein): MedlinePlus laboratuvar testi

  Tümör marker testi AFP (alfa-fetoprotein)

  AFP tümör belirteci (alfa-fetoprotein) testi, kandaki AFP seviyesini ölçer. Yüksek AFP seviyeleri karaciğer, yumurtalık veya testis kanseri veya kanserli olmayan karaciğer hastalığının bir işareti olabilir. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin....
 13. Sitrülinize Döngüsel Peptit (Anti-CCP) Antikor Testi: MedlinePlus Laboratuvar Testi

  Citrulline Siklik Peptit Antikor Testi (Anti-CCP)

  Bu test, kanda anti-sitrüline siklik peptit (anti-CCP) antikorunu arar. Anti-CCP antikorları bağışıklık sistemi tarafından üretilir. Hastalığa neden olan maddelerle savaşmak yerine, anti-CCP antikorları sağlıklı eklem dokularına saldırır. Bu antikorlar, romatoid artrit belirtisi olabilir. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin....
 14. MTHFR Mutasyon Testi: MedlinePlus Laboratuvar Testi

  MTHFR Mutasyon Testi

  Bu test, MTHFR genindeki mutasyonları arar. MTHFR geni, homosistein adı verilen bir amino asidin parçalanmasına yardımcı olur. Bir mutasyon varsa, vücutta homosistein birikebilir ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin....
 15. Grip (Grip) Testi: MedlinePlus Laboratuvar Testi

  Grip testi (grip)

  Grip testi, daha erken tedavi alabilmeniz için grip olup olmadığınızı kontrol eder. Erken tedavi grip semptomlarını azaltmaya yardımcı olur. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin....
 16. TPT (Kısmi Tromboplastin Süresi) Testi: MedlinePlus Lab Testi

  TPT (kısmi tromboplastin zamanı) testi

  PTT testi, kısmi tromboplastin zamanı, bir kan pıhtısının oluşması için geçen süreyi ölçer. Kan pıhtıları oluşturmak için koordineli bir şekilde çalışan proteinler olan pıhtılaşma faktörleriyle ilgili bir sorununuz olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin....
 17. Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFR) Testi: MedlinePlus Lab Testi

  Glomerüler filtrasyon hızı (GFR) testi

  Glomerüler filtrasyon hızı (GFR), böbreğin filtrelerinden dakikada ne kadar kan geçtiğini tahmin eden bir testtir. Tedavisi en kolay olan böbrek hastalığının erken evrelerinde teşhis edilmesini sağlar. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin....